OLETE SAANUD MEILT KIRJA!? MIS EDASI? 

?
Kirjad võlglastele

  ✓    Kiireim lahendus on võtta ühendust kirjas märgitud kontaktidel või kasutada meie kodulehel olevat kontaktivormi. Koostöös võlamenetlejaga leiate alati sobiva lahenduse võlgnevuse tasumiseks!

MILLISED ON OHUD, KUI JÄTAN OMA VÕLA MAKSMATA?

  ✓    OK Incure teeb koostööd Creditinfo Eesti AS-ga. Maksehäireregistrisse kantud maksehäire kahjustab võlgniku mainet, vähendab krediidivõimalusi ning sunnib otsima kiireid lahendusi võla tasumiseks.

NB! Maksehäireregistrisse kantud info säilib ettevõtete puhul 7 aastat ja eraisikute puhul 3 aastat pärast maksehäire lõpetamist. Erandiks on krediidiasutuste poolt sisestatud eraisikute maksehäired, mida hoitakse pankadele nähtavad 5 aastat pärast maksehäire lõpetamist. Maksehäire lõpetatakse võlgnevuse täielikul tasumisel. Maksehäireid kokkuleppel võlgnikuga ei kustutata.

  ✓    OK Incure teeb koostööd kohtutäituritega. Kohtutäituri arestimisakti alusel võib pank arestida Teie arvelduskonto. Selle vältimiseks, palun võtta ühendust kohtutäituriga, kui olete saanud vastavasisulise teate.

  ✓    OK Incure teeb koostööd Eesti kohtutega. Kohtusse pöördumisel võivad Teile kaasneda ebameeldivad tagajärjed, nagu: Tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 378 lg 1 kohaselt võidakse seada hüpoteek Teie kinnisvarale, arestida Teie vallasvara, keelata Teil teatud toimingute tegemine. Praktiliselt võimatuks muutub pangast laenu saamine ja järelemaksuga asjade ostmine. Raskematel juhtudel võidakse Teil keelata elukohast lahkuda või isegi määrata arest.

  ✓    OK Incure avaldab kord kvartalis nimekirja võlgu olevatest ettevõtetest koos juhatuse liikmete nimedega ajalehes Äripäev ja OK Incure Facebooki lehel.

MILLISED ON VÕIMALUSED, KUI KOHESELET EI OLE VÕIMALIK TASUDA KOGUVÕLGNEVUS?

  ✓    Võta ühendust kirjas märgitud kontaktidel. Koostöös võlamenetlejaga on võimalik sõlmida maksegraafik.