TCM Group International on maailma juhtivamaid organisatsioone võlgade sissenõudmisel.

TCM asutati 1987.aastal, et käsitleda üha kasvavaid sissenõudmiskulude probleeme rahvusvahelisel turul ja tegeleda keerukate krediidi sissenõudmisega ülemaailmses majanduses.
TCM nõuab sisse nii ettevõtete kui ka eraisikute võlgnevusi rohkem kui 100 riigis.
OK Incure on osanik võlanõudjate grupis TCM Group International Ltd, omades ainuesindusõigust grupisiseste võlanõuete sissenõudmisel Eesti Vabariigis, samuti annab osanikustaatus meie klientidele paremad võimalused kiirema ja odavama võlamenetluse läbiviimiseks välisriikides.

Kasutame võlgnevuste sissenõudmisel rahvusvahelisi sissenõude standardeid, välisriiki võlanõude edastamisel lähtutakse, EU direktiivist 95/46/EC ja komisjoni otsustest 05.02.2010, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest 20110/87/EL.

Geograafiliste kui ka kultuuriliste erinevuste tõttu varieeruvad inkassoseadused ja protseduurid suuresti riigiti. Kohalikud TCM kontorid on eksperdid oma riigis inkassoseaduste ja tavade tundmise poolest. Nad pakuvad maksimaalseid võimalusi võlgnevuste sissenõudmisel kohtuväliselt, koheselt ja piiratud kuludega, ja pakuvad vajadusel optimaalselt sobitatud lahendusi kohtumenetluste läbiviimisteks.

Igal aastal teostatakse kõikide TCM kontorite kohta üle maailma sooritustel põhinev kvaliteediuuring, et säilitada klientide jaoks parim võimalik standard igas riigis.

Teostame võlgade sissenõudmist alljärgnevatest välisriikidest (klikka kaardil):